Outplacement

Outplacement voor een passende nieuwe functie. Outplacement wordt toegepast om ontslagen- of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe invulling van werk of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Maar het kan ook zijn dat u als werkgever merkt dat uw werknemers niet meer gemotiveerd zijn. Dan kan outplacement de oplossing zijn. Outplacement houdt in dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor een andere interne of externe functie en wordt de oude functie verlaten.

Re-integratie

Wat kan My Options voor uw gemeente betekenen? Als gemeente wilt u er voor zorgen dat wanneer mensen in de bijstand terecht komen, deze mensen zo snel mogelijk weer uitstromen naar werk. Het meest ideaal is wanneer er bij re-integratie sprake is van duurzame uitstroom; Mensen gaan langdurig aan het werk en hoeven geen beroep meer te doen op de bijstand. Om dit ideaal zo goed mogelijk na te kunnen streven is een goede match tussen de uitkeringsgerechtigde en het aanbod op de arbeidsmarkt van groot belang.

Het beste uit mijn personeel

De juiste persoon op de juiste plaats. Het beste uit mijn personeel; wat zijn hun talenten en welke vacature en/of functie past het best bij mijn medewerkers. Wanneer uw personeel werkt vanuit intrinsieke motivatie, passie en persoonlijk talent dan zullen ze het beste tot hun recht komen. Werknemers willen natuurlijk hun capaciteiten zo goed mogelijk ontplooien en ook voldoening uit hun werk halen. Als u binnen een team op de hoogte bent van elkaars intrinsieke motivatie en talenten kunt u taken op maat (her)verdelen.