Weer aan de slag op de best passende plek!

My Options kan jou helpen bij een re-integratie traject. Wanneer jij werkeloos wordt en eventueel na een periode van een WW uitkering in de bijstand terecht komt is jouw doel zo snel mogelijk weer uitstromen naar werk. Hierbij zou het nog mooier zijn wanneer er sprake is van duurzame uitstroom. Langdurig aan het werk en geen beroep meer hoeven doen op de bijstand. Om dit ideaal zo goed mogelijk na te kunnen streven is een goede match tussen de uitkeringsgerechtigde en het aanbod op de arbeidsmarkt van groot belang. Deze match krijg je alleen maar wanneer een nieuwe werknemer gemotiveerd aan de slag gaat bij zijn/haar nieuwe werkgever. In de praktijk blijkt vaak dat een match toch stuk loopt na de proefperiode omdat het enthousiasme en de motivatie bij de nieuwe werknemer terugloopt na een positieve start. Het werk is toch niet helemaal wat jij ervan had verwacht, jij kunt er jouw ei niet in kwijt en raakt gedemotiveerd. De productiviteit gaat achteruit en vervolgens ziet de werkgever ervan af om met jou door te gaan. Het gevolg is dat jij weer een beroep moet doen op de sociale voorzieningen en er geen sprake meer is van “duurzame uitstroom”.

Afbeelding van een mevrouw weer aan de slag na een geslaagd re-integratie traject

MotivatieKompas

Om te komen tot een duurzame re-integratie is een individuele invalshoek met een re-integratie traject op maat erg belangrijk. Dat is wat My Options doet! My Options maakt gebruik van het MotivatieKompas gebaseerd op Systeem voor Individuele Motivatie Analyse (SIMA), dat door Anton Philips in Nederland is geïntroduceerd. De basisgedachte van het MotivatieKompas is dat ieder mens over een uniek Motivatiepatroon beschikt. Dat patroon bestaat niet alleen uit wat jou innerlijk drijft, maar ook uit vaardigheden die jij gemotiveerd gebruikt en de omstandigheden waaronder jij het beste tot jouw recht komt. Juist de combinatie van deze verschillende elementen maakt het Motivatiepatroon uniek. Als jij weet wat jou motiveert, ben je in staat om goede keuzes voor jouw loopbaan te maken. Dan vind jij makkelijker werk dat bij jou past, waarin jij jezelf kunt ontplooien. Jij zult productiever zijn en meer voldoening halen uit wat jij onderneemt.

Kijk hier voor meer informatie over het MotivatieKompas.