Wat kan My Options voor uw gemeente betekenen

Als gemeente wilt u er voor zorgen dat wanneer mensen in de bijstand terecht komen, deze mensen zo snel mogelijk weer uitstromen naar werk. Het meest ideaal is wanneer er bij re-integratie sprake is van duurzame uitstroom; Mensen gaan langdurig aan het werk en hoeven geen beroep meer te doen op de bijstand. Om dit ideaal zo goed mogelijk na te kunnen streven is een goede match tussen de uitkeringsgerechtigde en het aanbod op de arbeidsmarkt van groot belang. Deze match krijgt u alleen maar wanneer een nieuwe werknemer gemotiveerd aan de slag gaat bij de nieuwe werkgever en er is voldoende tijd genomen om de talenten en het motivatiepatroon van de kandidaat in de praktijk te implementeren. In de praktijk blijkt vaak dat een match toch stuk loopt na de proefperiode omdat het enthousiasme en de motivatie bij de nieuwe werknemer terugloopt na een positieve start of de tijd en kwaliteit van de begeleiding is onvoldoende. Het werk is toch niet helemaal wat de werknemer ervan had verwacht, hij kan er zijn ei niet in kwijt en raakt gedemotiveerd. Het kan ook zo zijn dat de werkgever niet tevreden is; de productiviteit gaat achteruit en vervolgens ziet de werkgever ervan af om door te gaan met de betreffende persoon. Het gevolg is dat deze persoon weer een beroep moet doen op de sociale voorzieningen en geen sprake meer is van duurzame uitstroom.

Duurzame re-integratie

Een individueel re-integratie traject op maat is erg belangrijk. Dat is wat My Options biedt! My Options maakt gebruik van het MotivatieKompas gebaseerd op Systeem voor Individuele Motivatie Analyse (SIMA), dat door Anton Philips (Stichting Emergo) in Nederland is geïntroduceerd. De basisgedachte van het MotivatieKompas is dat ieder mens over een uniek Motivatiepatroon beschikt. Dat patroon bestaat niet alleen uit wat iemand innerlijk drijft, maar ook uit motiverende onderwerpen, motiverende werkverhoudingen, motiverende vaardigheden en motiverende omstandigheden die iemand gebruikt en waarmee iemand het beste tot zijn recht komt. Juist de combinatie van deze verschillende elementen maakt het Motivatiepatroon uniek. Als u weet wat u motiveert, bent u in staat om goede keuzes voor uw loopbaan te maken. Dan vindt u makkelijker werk dat bij u past, waarin u uzelf kunt ontplooien.

De kandidaat zal productiever zijn en meer voldoening halen uit wat de kandidaat onderneemt. Ook past My Options het MotivatieKompas toe bij de re-integratie van statushouders en oud WAJONG-ers.

Voor aanvullende informatie over het MotivatieKompas kijkt u hier.

Slijper aan het werk

Daarnaast past My Options het MotivatieKompas ook toe bij mensen die niet begeleid moeten worden naar een plek op de arbeidsmarkt maar naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding. Door middel van het unieke motivatiepatroon wordt gekeken naar waar een persoon het beste tot zijn recht komt met de talenten die hij heeft en waar hij de meeste genoegdoening uit haalt. Op dit moment heeft My Options een pilot lopen bij Cello (een grote zorginstelling actief in Noord-Brabant) om met behulp van SIMA individuele dagbesteding op maat te vinden voor mensen met een zware handicap. Het idee erachter is om de hulpverleners in hun dagelijks werk te ontlasten en pati├źnten een zinvolle daginvulling te geven. De eerste resultaten van deze pilot zijn erg positief.