Studiekeuzeadvies

Het maken van de juiste studiekeuze kan soms lastig zijn. Zo moet je in het tweede leerjaar VMBO al een sector kiezen en in het derde leerjaar HAVO of VWO al een profiel kiezen. Wij kunnen jou helpen zelf te ontdekken wat een goede en passende sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze voor jou is. My Options maakt gebruik van het MotivatieKompas. Dit is een tool om jouw passie, (intrinsieke) motivatie en talenten in kaart te brengen en is een krachtige methode bij een sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze.

Beroepskeuzeadvies & Mobiliteit

Nog steeds op zoek naar die ene baan waar jij voldoening uit haalt? Wil jij jezelf heroriënteren in jouw beroepskeuze? Wil jij van werkgever veranderen? Of wil jij in een andere regio gaan werken? My Options kan jou in jouw arbeidsmobiliteit helpen met een persoonlijk beroepskeuzeadvies. Met behulp van het MotivatieKompas kun jij deze keuze met betrekking tot jouw mobiliteit afstemmen op jouw eigen motivatie. Vanuit een individueel traject helpen we jou om zelf te ontdekken waar jij nu echt blij van wordt.

Outplacement voor een passende nieuwe functie

Outplacement wordt toegepast als jij ontslagen- of met ontslag bedreigd wordt. My Options kan jou helpen bij het vinden van een nieuwe invulling van werk of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Maar het kan ook zijn dat jouw werkgever merkt dat jij niet meer gemotiveerd bent. Dan kan outplacement ook de oplossing zijn. In dat geval wordt er gekeken of er voor jou een andere interne of externe functie beschikbaar is en wordt de oude functie verlaten.

Re-integratie

Weer aan de slag op de best passende plek! My Options kan jou helpen bij een re-integratie traject. Wanneer jij werkeloos wordt en eventueel na een periode van een WW uitkering in de bijstand terecht komt is jouw doel zo snel mogelijk weer uitstromen naar werk. Hierbij zou het nog mooier zijn wanneer er sprake is van duurzame uitstroom. Om dit ideaal zo goed mogelijk na te kunnen streven is een goede match tussen de uitkeringsgerechtigde en het aanbod op de arbeidsmarkt van groot belang.