Outplacement voor een passende nieuwe functie

Outplacement wordt toegepast om ontslagen- of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe invulling van werk of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Maar het kan ook zijn dat u als werkgever merkt dat uw werknemers niet meer gemotiveerd zijn. Dan kan outplacement ook de oplossing zijn.

Outplacement houdt in dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor een andere interne of externe functie en wordt de oude functie verlaten. Een outplacement traject zorgt er vaak ook voor dat uw medewerker weer gemotiveerd wordt. Zo kan de medewerker door een outplacement traject weer de kans krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast kan het ook zijn dat uw medewerker de huidige functie niet meer kan vervullen. Dan is een Outplacement traject ook de kans om uw medewerker toch in dienst te houden en deze te begeleiden naar een nieuwe functie.

De investeringen bij een intern outplacement traject worden dubbel en dwars terugverdiend. Doordat u, uw werknemer plaatst op een functie waarbij deze zich fijn voelt, zal deze gemotiveerd zijn en zal de effectiviteit en productiviteit van uw werknemer omhoog gaan. Daarnaast kan uw werknemer die een functie niet langer kan of mag uitoefenen eventueel in een andere functie toch in dienst blijven.

Een passende functie op basis van een uniek motivatiepatroon

Om een outplacement traject op de juiste manier in te zetten zal er eerst goed gekeken moeten worden naar de intrinsieke motivatie en de drijfveren van de betreffende werknemer. Outplacement is dus een traject dat zich op maatwerk richt. Voor deze outplacement trajecten is het MotivatieKompas een uitgelezen tool omdat deze volledig is gericht op zijn of haar persoonlijke motivatiepatroon.

Om te komen tot een persoonlijk MotivatieKompas hanteren we een methode (gebaseerd op SIMA: System for Identifying Motivated Abilities) waarmee wij voor ieder individu een uniek motivatiepatroon vast kunnen stellen. Als we willen weten wat ons motiveert moeten we immers kijken naar ons gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die we zelf als plezierig hebben ervaren.

Voor aanvullende informatie over het MotivatieKompas kijkt u hier.

pijlen in verschillende richtingen