Outplacement voor een passende nieuwe functie

Outplacement wordt toegepast als jij ontslagen- of met ontslag bedreigd wordt. My Options kan jou helpen bij het vinden van een nieuwe invulling van werk of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Maar het kan ook zijn dat jouw werkgever merkt dat jij niet meer gemotiveerd bent. Dan kan outplacement ook de oplossing zijn. In dat geval wordt er gekeken of er voor jou een andere interne of externe functie beschikbaar is en wordt de oude functie verlaten.

Een outplacement traject kan er voor zorgen dat jij weer gemotiveerd wordt. Zo kan jij door een outplacement traject weer de kans krijgen om jezelf verder te ontwikkelen. Daarnaast kan het ook zijn dat jij jouw huidige functie niet meer kan vervullen. Dan is een Outplacement traject ook de kans om toch in dienst te blijven en jou te begeleiden naar een nieuwe functie.

Een passende functie op basis van een uniek motivatiepatroon

Om een outplacement traject op de juiste manier in te zetten zal er eerst goed gekeken moeten worden naar jouw intrinsieke motivatie en jouw drijfveren. Outplacement is dus een maatwerktraject. Voor deze outplacement trajecten is het MotivatieKompas een uitgelezen tool omdat deze leidt tot jouw persoonlijke motivatiepatroon.

Om te komen tot een persoonlijk MotivatieKompas hanteren we een methode (gebaseerd op SIMA: System for Identifying Motivated Abilities) waarmee wij voor ieder individu een uniek motivatiepatroon vast kunnen stellen. Als we willen weten wat ons motiveert moeten we immers kijken naar ons gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die we zelf als plezierig hebben ervaren.

Voor aanvullende informatie over het MotivatieKompas kijkt u hier.

4486880558_a312a11f6f_o