Studiekeuzeadvies

Het maken van de juiste studiekeuze kan erg lastig zijn. My Options kan uw leerlingen helpen met studiekeuzeadvies. Wij kunnen uw leerlingen helpen te ontdekken wat een goede en passende sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze voor ze is. My Options maakt gebruik van het MotivatieKompas. Dit is een tool om passie, (intrinsieke) motivatie en talenten van leerlingen in kaart te brengen en is een krachtige methode bij een sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze.

Beroepspraktijkvorming

iTeachYou!: Voor het onderdeel Stage/Praktijkleren/Beroepspraktijkvorming’ biedt iTeachYou! via beeld een krachtige match tussen de gevraagde en veronderstelde competenties,werkprocessen en eindtermen op de werkvloer. iTeachYou! neemt beeld als uitgangspunt bij ‘de trialoog’ tussen student, docent en Praktijkbegeleider in het stagebedrijf. Voor alle drie is in beeld concreet duidelijk aan welke competenties/werkprocessen er precies gewerkt wordt.