Het beste uit mezelf

Veel mensen zijn op zoek naar hun intrinsieke motivatie; wat zijn mijn drijfveren en hoe haal ik het beste uit mezelf?
Die intrinsieke motivatie is van belang als je op zoek bent naar de juiste studiekeuze en je last hebt van studiekeuzestress of als je een carrière switch wilt maken.
In plaats van een studiekeuze test bij een studiekeuze bureau ga je bij ons eerst op zoek naar je echte drijfveren; hoe haal ik het beste uit mijzelf.

Het beste uit mijn personeel

Maar het kan ook zijn dat u op zoek bent naar een antwoord op de vraag: hoe haal ik het beste uit mijn personeel; wat zijn hun talenten en welke vacature en functie past het best bij mijn collega’s.

De juiste persoon op de juiste plek

Het MotivatieKompas is een tool om je passie, (intrinsieke) motivatie en talenten in kaart te brengen. Om te komen tot jouw MotivatieKompas hanteren we een methode (gebaseerd op SIMA: System for Identifying Motivated Abilities) waarmee wij voor ieder individu een uniek motivatiepatroon vast kunnen stellen. Als jij wilt weten wat jou motiveert moet jij kijken naar jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die jij zelf als plezierig hebt ervaren. Jouw Motivatiepatroon is dus gebaseerd op jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die jou voldoening geven. Het patroon is geen optelsom van afzonderlijke delen maar vormt een geheel; waarin alle elementen functioneren in relatie tot de rest. Zo kun jij een juiste sectorkeuze of profielkeuze in het voorgezet onderwijs maken of een beroepskeuze dan wel studiekeuze.

Aanpak:

1. Intakegesprek

In een intakegesprek brainstorm je samen met een van ons over activiteiten die je met veel voldoening hebt gedaan.

2. Korte actieverhalen schrijven

Je beschrijft uitgebreid 5 tot 7 activiteiten die veel voldoening gaven.

3. Kort interview

Je wordt door ons kort over deze actieverhalen geïnterviewd. Dit is belangrijk omdat er op die manier ook andere informatie naar boven komt die jij zelf niet zo snel zou bedenken, maar die zeer bepalend kan zijn voor jouw motivatie.

4. Analyse maken

Je gaat samen met ons de rode draad uit de actieverhalen inventariseren. Dit is belangrijk omdat jij hierdoor zelf ontdekt wat jou motiveert.

5. Persoonlijk Plan

Op basis van de uitkomst van de analyse ontwerpen we samen een persoonlijk actieplan voor de nabije toekomst. Op dit moment beschik jij over jouw MotivatieKompas-rapport. Met jouw MotivatieKompas kun jij nu de beste match maken met jouw (nieuwe) functie of studie.

Stap 1 tot en met 5 neemt vijf uur één op één coaching in beslag, plus de tijd die de kandidaat nodig heeft om zijn of haar persoonlijke actieverhalen te schrijven.

6. Drie opvolgende coaching sessies

(MotivatieKompas uitgebreid):
Aan de hand van het persoonlijk plan en behoefte volgen 3 extra sessies. Nu gaan wij samen concrete stappen uitvoeren om een passende (nieuwe) functie of studie te zoeken.

7. Extra sessies

(MotivatieKompas uitgebreid+)
Aan de hand van persoonlijk plan en behoefte aanvullende sessies.

Het MotivatieKompas is als losse tool zeer krachtig en ook heel goed te combineren met een i-clip uit het iTeachYou! visual learning concept.

Basis

MotivatieKompas

595
Uitgebreid

MotivatieKompas

950
Uitgebreid+

MotivatieKompas

Op aanvraag
 • Intake
  Actieverhalen schrijven
  Interview
  Analyse maken
  Persoonlijk plan
  n.t.b. extra sessies
B2B

MotivatieKompas

Op aanvraag
 • Intake
  Actieverhalen schrijven
  Interview
  Analyse maken
  Persoonlijk plan
  Uit te breiden a.d.v. behoefte

Kosten

MotivatieKompas 1. Regulier traject (stap 1 tot en met 5) totaal 5 uur. € 595,- incl. BTW
MotivatieKompas 2. Uitgebreid traject (stap 1 tot en met 6) totaal 8 uur. € 950,- incl. BTW
MotivatieKompas 3. Uitgebreid+ traject (stap 1 tot en met 7) 8 uur + aanvulling. Prijs op aanvraag
MotivatieKompas B2B Voor bedrijven hanteren wij een aangepast tarief. Prijs op aanvraag
I-clip Prijs op aanvraag

* MotivatieKompas® is eigendom van de Stichting Emergo. “My Options”  zet het “MotivatieKompas” in bij ons coachtraject.

iTeachYou!logoblauw
logo I, I-clip is een zeer krachtig videoportret voor zelfreflectie of als aanvulling op je professionele profilering
logo teach, Visueel in kaart brengen van Competenties, beroepsopleiding, uitstroomniveau en stageworkflow
logo you, visueel welke competenties, werkprocessen, eindtermen onder de knie