Particuliere dienstverlening

Studiekeuzeadvies

Het maken van de juiste studiekeuze kan soms lastig zijn. Zo moet je in het tweede leerjaar VMBO al een sector kiezen en in het derde leerjaar HAVO of VWO al een profiel kiezen. Wij kunnen jou helpen zelf te ontdekken wat een goede en passende sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze voor jou is. My Options maakt gebruik van het MotivatieKompas. Dit is een tool om jouw passie, (intrinsieke) motivatie en talenten in kaart te brengen en is een krachtige methode bij een sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze.

Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement voor een passende nieuwe functie. Outplacement wordt toegepast om ontslagen- of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe invulling van werk of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Maar het kan ook zijn dat u als werkgever merkt dat uw werknemers niet meer gemotiveerd zijn. Dan kan outplacement de oplossing zijn. Outplacement houdt in dat er gekeken wordt naar mogelijkheden voor een andere interne of externe functie en wordt de oude functie verlaten.

Onderwijsinstellingen

Studiekeuzeadvies

Het maken van de juiste studiekeuze kan erg lastig zijn.
My Options kan uw leerlingen helpen met studiekeuzeadvies.
Wij kunnen uw leerlingen helpen te ontdekken wat een goede en passende sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze voor ze is. My Options maakt gebruik van het MotivatieKompas. Dit is een tool om passie, (intrinsieke) motivatie en talenten van leerlingen in kaart te brengen en is een krachtige methode bij een sectorkeuze, profielkeuze of studiekeuze.

Beroepskeuzeadvies & Mobiliteit

Nog steeds op zoek naar die ene baan waar jij voldoening uit haalt? Wil jij jezelf heroriënteren in jouw beroepskeuze? Wil jij van werkgever veranderen? Of wil jij in een andere regio gaan werken? My Options kan jou helpen in jouw arbeidsmobiliteit met een persoonlijk beroepskeuzeadvies. Met behulp van het MotivatieKompas kun jij deze keuze met betrekking tot jouw mobiliteit afstemmen op jouw eigen motivatie. Vanuit een individueel traject helpen we jou om zelf te ontdekken waar jij in jouw werk nu echt blij van wordt.

Re-integratie

Wat kan My Options voor uw gemeente betekenen? Als gemeente wilt u er voor zorgen dat wanneer mensen in de bijstand terecht komen, deze mensen zo snel mogelijk weer uitstromen naar werk. Het meest ideaal is wanneer er bij re-integratie sprake is van duurzame uitstroom; Mensen gaan langdurig aan het werk en hoeven geen beroep meer te doen op de bijstand. Om dit ideaal zo goed mogelijk na te kunnen streven is een goede match tussen de uitkeringsgerechtigde en het aanbod op de arbeidsmarkt van groot belang.

Beroepspraktijkvorming

Competenties, werkprocessen en eindtermen
iTeachYou!: Voor het onderdeel Stage/Praktijkleren/Beroepspraktijkvorming’ biedt iTeachYou! via beeld een krachtige match tussen de gevraagde en veronderstelde competenties,werkprocessen en eindtermen op de werkvloer. iTeachYou! neemt beeld als uitgangspunt bij ‘de trialoog’ tussen student, docent en Praktijkbegeleider in het stagebedrijf. Voor alle drie is in beeld concreet duidelijk aan welke competenties/werkprocessen er precies gewerkt wordt.

Outplacement

Outplacement voor een passende nieuwe functie. Outplacement wordt toegepast als jij ontslagen- of met ontslag bedreigd wordt. My Options kan jou helpen bij het vinden van een nieuwe invulling van werk of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige. Maar het kan ook zijn dat jouw werkgever merkt dat jij niet meer gemotiveerd bent. Dan kan outplacement ook de oplossing zijn. In dat geval wordt er gekeken of er voor jou een andere interne of externe functie beschikbaar is en wordt de oude functie verlaten.

Het beste uit mijn personeel

De juiste persoon op de juiste plaats Het beste uit mijn personeel; wat zijn hun talenten en welke vacature en/of functie past het best bij mijn medewerkers. Wanneer uw personeel werkt vanuit intrinsieke motivatie, passie en persoonlijk talent dan zullen ze het beste tot hun recht komen. Werknemers willen natuurlijk hun capaciteiten zo goed mogelijk ontplooien en ook voldoening uit hun werk halen. Als u binnen een team op de hoogte bent van elkaars intrinsieke motivatie en talenten kunt u taken op maat (her)verdelen.

Re-integratie

Weer aan de slag op de best passende plek! My Options kan jou helpen bij een re-integratie traject. Wanneer jij werkeloos wordt en eventueel na een periode van een WW uitkering in de bijstand terecht komt is jouw doel zo snel mogelijk weer uitstromen naar werk. Hierbij zou het nog mooier zijn wanneer er sprake is van duurzame uitstroom. Om dit ideaal zo goed mogelijk na te kunnen streven is een goede match tussen de uitkeringsgerechtigde en het aanbod op de arbeidsmarkt van groot belang.