Competenties, werkprocessen en eindtermen

iTeachYou!: Voor het onderdeel Stage/Praktijkleren/Beroepspraktijkvorming biedt iTeachYou! via beeld een krachtige match tussen de gevraagde en veronderstelde competenties,werkprocessen en eindtermen op de werkvloer en de talenten/ontwikkeling van studenten/stagiaires. iTeachYou! neemt beeld als uitgangspunt bij ‘de trialoog’ tussen student, docent en Praktijkbegeleider in het stagebedrijf. Voor alle drie is in beeld concreet duidelijk aan welke competenties/werkprocessen er precies gewerkt wordt.

Kenmerken iTeachYou!:

– Individueel talent en drijfveer van de student zijn startpunt van beroepsontwikkeling.
– Beeld is bepalend.
– Kwalificatiedossiers, Competenties of Eindtermen staan centraal.

‘i’; van iedere student wordt een korte interviewclip opgenomen. Een interview over zijn talenten en zijn dromen; ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’.

‘Teach’; op basis van competenties en op basis van de concrete stageworkflow wordt in het Stagebedrijf een Teachfilm opgenomen door studenten van een mediaopleiding. Het scenario dekt het gerelateerde kwalificatiedossier, het uitstroomniveau en de concrete stageworkflow van het stagebedrijf.
– Wij schrijven een scenario van de stageworkflow uit in overleg met vertegenwoordiger van de opleiding, met studentregisseur van de mediaopleiding en met vertegenwoordiger van het stagebedrijf.
– Het scenario dekt het gerelateerde competentiedossier/eindtermendossier, het uitstroomniveau, de eindtermen en de concrete stageworkflow van het stagebedrijf.
– De opleiding kan via het scenario ook in expliciete beelden extra aandacht geven aan  en aandacht vragen voor bijvoorbeeld ‘duurzame ontwikkeling’ handelingen op de werkvloer om zo de missie van de opleiding ook in eigen beroepspraktijkvorming ervaringen mee te geven aan studenten.
– Een Teachfilm kan door de student als instructieclip op het niveau van een werkproces en/of op het niveau van een competentie bekeken worden.

‘You’; Op basis van de instructies in de werkprocesclips en in de competentieclips in de Teachfilm gaat de student in de praktijk werken aan zijn eigen werkprocessen/competenties en hij laat in zijn You clips zien in hoeverre hij die competenties beheerst. De You clips worden opgenomen door de stagebegeleider in het stagebedrijf, door andere stagiaires en/of door collega werknemers.
 In een assessment kan de student zijn You clips als bewijs/ ‘proeve van bekwaamheid’ inbrengen.
 De student beschikt nu ook over een beeldportfolio met You clips welke hij kan inzetten bij een sollicitatie of bij een vervolgstudie.

Voor meer informatie over wat iTeachyou! voor u kan betekenen kunt u contact met ons opnemen.

afbeelding van gemotiveerd meisje werkzaam in bediening
8900441634_5b15705547_z
15207232234_a9dc51e6cd_z