Kennis en kunde

‘You’ maakt deel uit van Visual learning methode iTeachYou!

‘You!’; de student geeft zelf in You clips (op de stage laten opnemen via een mobiele telefoon of via een kleine videocamera) terug welke competenties, werkprocessen, eindtermen hij onder de knie heeft. Monitoring vindt plaats door de Teach clips en de You clips met elkaar te vergelijken en van commentaar te voorzien.

De ‘You-clip’ is ook als losse tool erg krachtig in een professionele profilering om te laten ZIEN dat je praktische kennis en kunde hebt die misschien niet direct uit bijvoorbeeld je CV te lezen is. De You clip is een unieke manier van jezelf presenteren.

TeachYou!: Voor het onderdeel Stage/‘Praktijkleren/Beroepspraktijkvorming’ biedt iTeachYou! via beeld een krachtige match tussen de gevraagde en veronderstelde competenties, werkprocessen en eindtermen op de werkvloer en de talenten/ontwikkeling van studenten/stagiaires. iTeachYou! neemt beeld als uitgangspunt bij ‘de trialoog’ tussen student, docent en Praktijkbegeleider in het stagebedrijf. Voor alle drie is in beeld concreet duidelijk aan welke competenties/werkprocessen/eindtermen er precies gewerkt wordt.

afbeelding van gemotiveerd meisje werkzaam in bediening
logo van het my options motivatiekompas, tool voor intrinsieke motivatie en talent
iTeachYou!logoblauw
logo I, I-clip is een zeer krachtig videoportret voor zelfreflectie of als aanvulling op je professionele profilering
logo teach, Visueel in kaart brengen van Competenties, beroepsopleiding, uitstroomniveau en stageworkflow