Competenties, uitstroomniveau en stageworkflow

‘Teach’ maakt deel uit van Visual learning methode iTeachYou!

‘Teach’; op basis van gerelateerde competenties en op basis van de concrete stageworkflow wordt in het Stagebedrijf een Teachfilm opgenomen door studenten van een mediaopleiding. Het scenario dekt gerelateerde competenties, het uitstroomniveau en de concrete stageworkflow van het stagebedrijf.
– Wij schrijven een scenario van de stageworkflow in overleg met een vertegenwoordiger van de opleiding, met een studentregisseur van de mediaopleiding en met een vertegenwoordiger van het stagebedrijf.
– Het scenario dekt de gerelateerde competenties, het uitstroomniveau, de eindtermen en de concrete stageworkflow van het stagebedrijf.
– De opleiding kan via het scenario ook in expliciete beelden extra aandacht geven aan bijvoorbeeld ‘duurzame ontwikkeling-handelingen’ op de werkvloer om zo de missie van het bedrijf en de opleiding mee te geven aan studenten.
– Een Teachfilm kan door de student als instructieclip op het niveau van een werkproces en/of op het niveau van een competentie bekeken worden.

Op basis van de instructies in de werkprocesclips en in de competentieclips in de Teachfilm gaat de student in de praktijk werken aan zijn eigen werkprocessen/competenties en hij laat in zijn You clips zien in hoeverre hij die competenties beheerst.

8900441634_5b15705547_z
4413686592_efd0bbe351_z
15207232234_a9dc51e6cd_z

iTeachYou!: Voor het onderdeel Stage/‘Praktijkleren/Beroepspraktijkvorming’ biedt iTeachYou! via beeld een krachtige match tussen de gevraagde en veronderstelde competenties,werkprocessen en eindtermen op de werkvloer en de talenten/ontwikkeling van studenten/stagiaires. iTeachYou! neemt beeld als uitgangspunt bij ‘de trialoog’ tussen student, docent en Praktijkbegeleider in het stagebedrijf. Voor alle drie is in beeld concreet duidelijk aan welke competenties/werkprocessen er precies gewerkt wordt.

Kenmerken iTeachYou!:

– Individueel talent en drijfveer van de student zijn startpunt van beroepsontwikkeling.
– Beeld is bepalend.
– Kwalificatiedossiers staan centraal.

logo van het my options motivatiekompas, tool voor intrinsieke motivatie en talent
iTeachYou!logoblauw
logo I, I-clip is een zeer krachtig videoportret voor zelfreflectie of als aanvulling op je professionele profilering
logo you, visueel welke competenties, werkprocessen, eindtermen onder de knie